Privatlivspolitik/GDPR

 

  1. Vi vil gerne meddele, at hvis du oplyser personlige data via kontaktformularen på hjemmesiden www.hubert-hunting.pl, www.facebook.com/huberthunting eller via e-mail til en hvilken som helst adresse eller på anden elektronisk eller analog måde, er data administratoren Biuro Polowan Hubert-Hunting Agnieszka Frutczak ul. Zakopiańska 40, 78-500 Drawsko Pom., NIP: 2530080031, REGON: 362174018 (i det følgende også benævnt som kontor). Nuværende kontaktoplysninger kan findes på hjemmesiden  www.hubert-hunting.pl
  2. Hjemmesiden www.hubert-hunting.pl automatisk samler og behandler information om sine besøgende.
  3. Kontaktoplysninger til Databeskyttelsesansvarlig : Agnieszka Frutczak email: biuro@hubert-hunting.pl .
  4. Personoplysninger behandles med det formål at organisere jagten, præsentere tilbuddet, direkte markedsføring af egne tjenester og produkter, sende kommercielle oplysninger via e-mail og telefon, indgå en kontrakt, forsvare mod fordringer og søge mulige fordringer eller andre tjenester, der tilbydes af kontoret. I tilfælde af tilrettelæggelse af jagten kan personoplysninger stilles til rådighed for enheder, der håndterer administratoren eller dens underleverandører, også for jagtklubber for at organisere jagten.
  5. Grundlaget for behandling af personoplysninger er § 6, stk. 1 lit. b Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (GDPR).
  6. Personlige data behandles i den periode, der er nødvendig for at opnå formålet af behandling som specificeret i afsnit 4 ovenfor, dvs. indtil afslutningen af jagtens tilrettelæggelse, udsendning af aktuelle tilbud via e-mail eller analog, anmodninger om samarbejde og andre tjenester, der tilbydes af kontoret. Personoplysninger kan opbevares indtil udløbet af gennemførelsesperioden for ovennævnte mål eller indtil den person, hvis personoplysninger det vedrører, gør indsigelse.
  7. Den person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at få adgang til, rette op, slette, begrænse behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og overføre personoplysninger, forudsat at retten til at overføre personoplysninger kun gælder for data, der behandles på en automatiseret måde.
  8. Den person, hvis personoplysninger behandles, har ret til at indgive en klage til Datatilsynet.
  9. Udlevering af personoplysninger er frivillig, men manglende udlevering vil resultere i ingen mulighed til at gennemføre de handlinger, der er angivet ovenfor i afsnit 4 af disse oplysninger.