Polityka prywatności/ RODO

  1. Uprzejmie informujemy, że w przypadku przekazania przez Państwa jakichkolwiek danych osobowych poprzez formularz kontaktowy na stronie www.hubert-hunting.pl, www.facebook.com/huberthunting lub drogą mailową na dowolny adres oraz w inny sposób drogą elektroniczną lub analogową, administratorem danych osobowych jest Biuro Polowań Hubert-Hunting Agnieszka Frutczak ul. Zakopiańska 40, 78-500 Drawsko Pom., NIP: 2530080031, REGON: 362174018 (dalej także jako biuro). Aktualne dane kontaktowe dostępne na stronie www.hubert-hunting.pl
  2. Strona internetowa www.hubert-hunting.pl zbiera automatycznie i przetwarza informacje dotyczących osób ją odwiedzających.
  3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych : Agnieszka Frutczak email: biuro@hubert-hunting.pl .
  4. Dane osobowe są przetwarzane w celach realizacji czynności organizacji polowania, przedstawienia oferty, marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów, przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną oraz telefoniczną, zawarcia umowy, obrony przed roszczeniami oraz dochodzenia ewentualnych roszczeń lub innych usług oferowanych przez biuro. W przypadku organizacji polowania dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom obsługującym administratora lub jego podwykonawcom także kołom łowieckim w celu zorganizowania polowania.
  5. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest § 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).
  6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 4 powyżej, tj. do czasu zakończenia organizowania polowania, przesłania aktualnych ofert drogą elektroniczną, analogową, zapytań o współpracę i innych usług oferowanych przez biuro. Dane osobowe mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji ww celów lub do czasu wyrażenia sprzeciwu przez osobę, której dane osobowe dotyczą.
  7. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany.
  8. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność podjęcia czynności wskazanych powyżej w ust. 4 niniejszej informacji.