Polowania ryczałtowe
Możemy zorganizować również polowanie indywidualne i zbiorowe opłacane ryczałtem. Warunki organizacji takiego polowania oraz wysokość opłaty jest ustalana przed wystawieniem Voucheru z dysponentem łowiska i zainteresowanymi myśliwymi poprzez złożenie oferty do naszego biura.

 

CZAS NA POLOWANIE
NIE CZEKAJ

Dołącz!