Polowania indywidualne

Polowania indywidualne odbywają się z podchodu lub zasiadki. Myśliwemu zagranicznemu zawsze towarzyszy polski myśliwy – podprowadzający, znający łowisko, który wskaże zwierzynę przeznaczoną do odstrzału.

Proponujemy każdemu myśliwemu minimum 3 dni polowania indywidualnego – 6 wyjść, w przypadku polowań na rogacze oraz minimum 4 dni – 8 wyjść, w przypadku polowań na jelenie i daniele byki.

Możemy przedłużyć termin polowania, w zależności od życzenia naszego klienta.

Łowiecka przygoda zaczyna się od przyjazdu myśliwych do kwatery w godzinach najlepiej popołudniowych. Organizujemy spotkanie z pilotem – tłumaczem oraz polskimi podprowadzającymi. Kolacja przed lub po polowaniu. W zależności od zamówienia, wieczorne wyjście na polowanie. Kolejne dni to poranne oraz wieczorne wyjścia na pełne emocji łowy. W ostatni dzień myśliwi wyjeżdżają po śniadaniu, protokole oraz ważeniu trofeów według zasad obowiązujących w Polsce. Waga trofeów z porannego polowania oceniana jest szacunkowo.

 

Sarny rogacze

Polowania rozpoczynają się od 11 maja i trwają do 30 września. Najlepsze terminy polowań to dni od 11 maja do 16 czerwca i na rui od 25 lipca do 05 sierpnia. Polujemy z podchodu, ambon i na wabia - rogacze w I klasie wieku, II klasie wieku i łowne. Trofeum z rogacza to parostki. Koszt polowania określa cennik obowiązujący na dany sezon łowiecki. W przypadku polowań na rogacze proponujemy minimum 3 dni polowania. Termin polowania może być również wydłużony na życzenie klienta.

Jelenie byki

Termin polowań od 21 sierpnia do 28 lutego. Najlepszy okres polowań na jelenie byki to rykowisko, które trwa w zależności od miejsca od 05 września do 05 października. Polujemy z podchodu, z ambon i na wabia -jelenie w I klasie wieku, II klasie wieku, III klasie wieku, w tym jelenie byki łowne. Trofeum z jelenia byka to wieniec i grandle. W przypadku polowań na jelenie byki proponujemy minimum 4 dni polowania. Termin polowania może być również wydłużony na życzenie klienta.

Daniele byki

Termin polowań od 01 października do 31 stycznia. Najlepszy okres polowań na daniele byki to bekowisko. Trofeum z daniela byka to wieniec i skora. W przypadku polowań na daniele byki proponujemy minimum 4 dni polowania. Termin polowania może być również wydłużony na życzenie klienta.

Dziki wszystkie

Termin polowań na wszystkie dziki z wyłączeniem loch trwa cały rok. Polujemy z ambon i z podchodu. Trofeum z dzika to szable i fajki oraz skóra. Proponujemy polowania w czasie pełni lub 4-5 dni przed pełnią.

Łanie, cielęta, sarny-kozy, koźlęta i nocne polowania na dziki oraz drapieżniki

Polecamy polowania na jelenie - łanie, cielęta, sarny - kozy, koźlęta, nocne polowania na dziki oraz polowania na drapieżniki. Wybór formy polowania leży w gestii myśliwego jednak metodami szczególnie polecanymi w zależności od rodzaju łowiska oraz preferowanego gatunku zwierzyny są zasiadka oraz podchód. Oba sposoby dają w okresie jesienno-zimowym bardzo dobre efekty. Polowania odbywają się w miesiącach od października do stycznia. Polecany termin to 4-5 dni przed pełnią księżyca, a w przypadku jego braku, czas zalegania pokrywy śnieżnej. W przypadku polowań na wyżej wymienione gatunki proponujemy minimum 3-4 dni polowania. Termin polowania może być również wydłużony na życzenie klienta.

Oprócz polowań na jelenie byki, daniele byki, dziki, łanie, cielaki, kozy i koźlęta, oferujemy też polowania na dzikie ptactwo – bażanty, dzikie gęsi, dzikie kaczki. Zwykle polowania te są organizowane jako dodatkowy dzień polowań na grubą zwierzynę, istnieje jednak możliwość przygotowania odrębnego polowania tylko na dzikie ptactwo.

Oferty obejmują:

- zamknięcie łowiska,

- organizację polowania,

- zapewnienie jednego podprowadzającego dla każdego myśliwego,

- preparację i ocenę trofeów,

- transport w łowisku,

- zakwaterowanie i wyżywienie.

 

Uwaga! Polowanie indywidualne dotyczy grup nie większych jak 5 myśliwych polujących jednocześnie w łowisku lecz nie współpracujących ze sobą.

Zainteresowani polowaniem myśliwi przesyłają pocztą elektroniczną zapytanie odnośnie swoich oczekiwań w kwestii polowania. Odpowiedzi na Państwa pytania odnośnie polowań można również uzyskać telefonicznie lub przez formularz zgłoszenia polowania na stronie internetowej biura www.hubert-hunting.pl.

 

Propozycja cenowa wykonywana jest na podstawie obowiązującego na dany sezon cennika.

 

Hubert-Hunting po zapoznaniu się z zapytaniem przedstawi tereny do polowań, miejsce pobytu i wyżywienia oraz kosztorys całkowity organizacji polowania i pobytu dla myśliwych oraz osób towarzyszących.

 

Po otrzymaniu odpowiedzi akceptującej ofertę organizator polowania – Hubert-Hunting wskaże nr konta bankowego do wpłaty zaliczki. Po otrzymaniu zaliczki i listy uczestników wystawiamy obowiązujący voucher świadczący o wykupieniu polowania.

 

Rozliczenie pomiędzy biurem polowań, myśliwymi i dzierżawcą obwodu odbywa się na podstawie protokołu spisanego zaraz po zakończeniu polowania oraz obowiązującego na dany sezon łowiecki cennika.

 

Dysponujemy wybranymi i sprawdzonymi terenami z dużą ilością zwierzyny, odpowiedzialnymi i doświadczonymi dysponentami terenów.

 

Przygotowujemy także specjalne propozycje i oferty w oparciu o zapytania naszych gości.

Także w razie potrzeby odbieramy naszych gości z lotnisk lub terenu Polski po uprzednim wskazaniu takiej usługi.

 

 

hubert_03

JELEŃ
Byki: 21 sierpnia - do końca lutego
Łanie: 1 października - 15 stycznia
Cielęta: 1 października - do końca lutego

hubert_05

DANIEL
Byki: 1 października — 31 stycznia
Łanie i cielęta: 1 października — 15 stycznia

hubert_07

SARNA
Kozły: 11 maja — 30 września
Kozy i koźlęta: 1 października — 15 stycznia

hubert_12

DZIK
Przelatki, odyńce, warchlaki: 1 kwietnia — 28 lutego
Lochy: 1 sierpnia — 15 stycznia

hubert_13

BORSUKI
1 września — 30 listopada

 

hubert_14

LISY
1 sierpnia — 31 marca

 

hubert_18

JENOT
cały rok

 

hubert(1)_03

BAŻANT
Koguty: 1 października — do końca lutego
Kury (tylko w OHZ): 1 października — 31 stycznia

 

hubert_21

DZIKIE KACZKI
15 sierpnia — 21 grudnia

 

 

CZAS NA POLOWANIE
NIE CZEKAJ

Dołącz!